LỄ AN VỊ PHẬT

NGUYỆN HƯƠNG Chúng con…. Đốt nén tâm hương nguyện chí thành, Nhất tâm cung kính Phật Bồ-tát, Nguyện cầu Tam bảo thường gia hộ, Hạnh phúc bình an khắp muôn...

LỜI TRI ÂN KHÁCH HÀNG CŨ

Với phương châm khách hàng là trọng tâm, XÔI CHÈ MỘT CHỬ TÂM luôn luôn mong muốn được lắng nghe nhiều hơn ý kiến từ phía khách hàng. Mọi ý kiến đóng...

ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN CỦA TTYT DỰ PHÒNG THỦ ĐỨC CẤP

Với hơn 30 năm kinh nghiệm nấu xôi chè cúng thôi nôi, cúng đầy tháng. Ngoài chất lượng ngon tuyệt của xôi chè được đặt nấu , khi khách hàng...

1 6 7 8
0908 263 962