XÔI CHÈ CÚNG TRỌN GÓI

Dịch vụ xôi chè cúng trọn gói với chi phí thấp gồm các gói dịch vụ sau: Xôi chè cúng thôi nôi bé trái, bé gái Xôi chè cúng đầy tháng bé trai, bé gái Xôi chè cúng khai trương công ty, cửa hàng Xôi chè cúng động thổ, thổ công Xôi chè cúng về […]

Giá Bán: 473.000 VND

Giá Thị Trường: 690.000 VND

CUNG CẤP XÔI CHÈ: ĐẦY THÁNG, SINH NHẬT, THÔI NÔICUNG CẤP XÔI CHÈ: ĐẦY THÁNG, SINH NHẬT, THÔI NÔICUNG CẤP XÔI CHÈ: ĐẦY THÁNG, SINH NHẬT, THÔI NÔICUNG CẤP XÔI CHÈ: ĐẦY THÁNG, SINH NHẬT, THÔI NÔI

Dịch vụ xôi chè cúng trọn gói với chi phí thấp gồm các gói dịch vụ sau:

  • Xôi chè cúng thôi nôi bé trái, bé gái
  • Xôi chè cúng đầy tháng bé trai, bé gái
  • Xôi chè cúng khai trương công ty, cửa hàng
  • Xôi chè cúng động thổ, thổ công
  • Xôi chè cúng về nhà mới, tân gia

Bảng giá xôi chè cúng thôi nôi, đầy tháng trọn gói

xôi chè cúng thôi nôi bé trai

xôi chè cúng thôi nôi bé trai

đặt xôi chè cúng thôi nôi bé gái

xôi chè cúng thôi nôi bé gái

Đặt xôi chè cúng khai trương

xôi chè cúng khai trương

Đặt xôi chè cúng động thổ

xôi chè cúng động thổ

Đặt xôi chè cúng về nhà mới

xôi chè cúng về nhà mới